Філюшкін Костянтин Костянтинович

Заступник директора обчислювального центру обробки та інтерпретації геолого-геофізичних даних з геології


Загальний стаж роботи в геологічній галузі – більше 20 років. З 1997 р. по 2014 р. працював в УкрДГРІ та ЧВ УкрДГРІ на посадах від техніка до старшого наукового співробітника сектору тектоніки. В період 2014-2017 рр. на посадах завідувача відділу нафтогазоносності осадових басейнів та заступника завідувача відділення геології нафти та газу в дочірньому підприємстві «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» НАК  «Нафтогаз України». З травня 2017 працює в компанії «Ю.Бі. Сейсмік Юкрейн».

Основні напрямки професійної та наукової діяльності - нафтогазова геологія, тектоніка, проблеми пошуків та оцінка запасів та ресурсів традиційних і нетрадиційних вуглеводнів. Останнім часом займався плануванням напрямів ГРР, організацією та проведенням робіт зі складання проектів пошуково-розвідувальних робіт, визначенням перспективних ділянок для ліцензування тощо. Автор та співавтор 2 монографій та близько 30 наукових статей і тез, понад 45 наукових і виробничих звітів. Один з авторів середньомасштабних регіональних структурно-геологічних карт та комплекту геологічних карт зрізів ДДЗ.

Приймав участь у геолого-економічній оцінці більш ніж 10 родовищ нафти і газу України та Арабської Республіки Єгипет. В різні роки: член експертної комісії УкрДГРІ з оцінки нафтогазоносності підготовлених до глибокого буріння об’єктів, член експертної комісії з апробації приростів запасів ВВ Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та оцінці нафтогазоносності підготовлених до глибокого буріння об’єктів, член експертної групи ДП «Науканафтогаз» щодо оцінки перспектив пошуків сланцевого газу та газу щільних колекторів в розрізі свердловин.


Відзнаки: Почесна грамота УкрДГРІ (2004), Почесна грамота Чернігівського відділення УкрДГРІ (2007), Почесна грамота ДП «Науканафтогаз» (2011), Почесна відзнака ДП «Науканафтогаз» (2015).


Контакты

+380 44 503 3417
+380 44 503 7539

04050, Україна, Київ
Кудрявський узвіз, 7, оф. 920