Вакарчук Сергій Григорович

Директор обчислювального центру обробки та інтерпретації геолого-геофізичних даних, кандидат геологічних наук, дійсний член Української нафтогазової академії


Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 1997 році за спеціальністю «Геологічна зйомка, пошук і розвідка родовищ корисних копалин». В період з 2000 р по 2017 р. працював в Чернігівському відділенні Українського геологорозвідувального інституту та у дочірньому підприємстві «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» НАК «Нафтогаз України», на посадах: молодшого наукового співробітника, завідувача відділом геологічних досліджень, начальника відділу комплексних геолого-промислових досліджень, завідувача відділенням проблем геології нафти і газу, завідувача центром нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень. З травня 2017 працює в компанії «Ю.Бі. Сейсмік Юкрейн».

Основні напрямки діяльності – планування геологорозвідувальних робіт на нафту та газ, організація і проведення геолого-геофізичних досліджень, геолого-економічна оцінка запасів і ресурсів вуглеводнів, літолого-стратиграфічні дослідження, вивчення нетрадиційних джерел вуглеводнів (сланцевий газ, газ ущільнених порід, сланцева нафта). Приймав участь в підготовці та реалізації чисельних проектів геологорозвідувальних робіт в межах України (Дніпровсько-Донецька западина, акваторії Чорного та Азовського морів, Волино-Поділля), а також закордоном (Об’єднані Арабські Емірати, Лівія, Арабська республіка Єгипет). За результатами реалізації зазначених проектів було відкрито 11 родовищ нафти і газу, в т.ч. 4 родовища в Україні та 7 родовищ в Арабській Республіці Єгипет. В 2001 році захистив кандидатську дисертацію «Геологія, літологія і фації карбонатних відкладів візейського ярусу центральної частини Дніпровсько-Донецької западини в зв’язку з нафтогазоносністю» і здобув ступінь кандидата геологічних наук. Автор і співавтор 5 монографій, більше 90 наукових праць та понад 90 наукових і виробничих звітів.


Відзнаки: Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (2011), Почесна грамота Міністерства палива та енергетики України (2010), Почесна грамота НАК "Нафтогаз України" (2013), Почесний розвідник надр (2009), медаль Л.І. Лутугіна (2010). Почесні грамоти УкрДГРІ та ДП „Науканафтогаз.


Контакты

+380 44 503 3417
+380 44 503 7539

04050, Україна, Київ
Кудрявський узвіз, 7, оф. 920