Прогноз нафтогазоносності територій і комплексів


- аналіз геологічних особливостей будови нафтогазоперспективних об’єктів;
- визначення пріоритетних напрямів геологорозвідувальних робіт на площі досліджень;
- експрес-оцінка та оцінка нафтогазового потенціалу осадових басейнів, зон, ділянок, або окремих об’єктів;
- оцінка перспектив пошуку нетрадиційних вуглеводнів (сланцевий газ, газ ущільнених порід та сланцева нафта);
- визначення оптимального комплексу геолого-геофізичних досліджень;
- складання проектів пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ;
- аналіз ефективності проведених пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ та надання пропозицій щодо їх коригування;
- консалитингові послуги іноземним та відчизняними компаніям щодо вибору перспективних ділянок під ліцензування та УРП;
- оцінка економічної доцільності (оцінка ресурсної бази, розробка програми геологорозвідувальних робіт, прогнозування рівнів видобутку, оцінка капітальних та експлуатаційних витрат, моделювання грошових потоків, визначення терміну окупності та оцінка норми рентабельності) освоєння вуглеводневих ресурсів перспективних ділянок та об’єктів в Україні та закордоном.    


Контакты

+380 44 503 3417
+380 44 503 7539

04050, Україна, Київ
Кудрявський узвіз, 7, оф. 920