Прогнозування літолого-петрофізичних властивостей геологічного середовища


Комплекс інтерпретаційних засобів, спрямований на вивчення будови досліджуваного розрізу шляхом дослідження характеристик зареєстрованого сейсмічного матеріалу, охоплює ряд методик параметричного та сейсмофаціального аналізу.

Параметричний аналіз. В основі більшості методик параметричного аналізу полягає вивчення змін вимірюваних динамічних характеристик сейсмічного запису (сейсмічних атрибутів): амплітуди, частоти, фази тощо. Даний комплекс методів не потребує залучення даних ГДС та може реалізовуватись по всьому наявному діапазону сейсмічних даних.Сейсмофаціальний аналіз - відновлення умов осадконакопичення та прогноз літофацій за даними сейсморозвідки. Оскільки прямої кореляції між певним типом хвильової картини та літологічним складом порід не існує, аналіз мінливості характеристик відбиттів у комплексі з даними дослідження свердловин дає можливість зробити прогноз умов осадконакопичення та оцінити літологічний склад досліджуваного розрізу.

Сейсмічна інверсія - прогнозування колекторських властивостей розрізу. Група алгоритмів, за допомогою яких здійснюється трансформація сейсмічного часового розрізу в розріз петрофізичних параметрів: акустичного імпедансу, щільності, швидкості поздовжніх та поперечних хвиль тощо. Одержані параметри через регресійні залежності використовуються для прогнозу колекторських властивостей середовища: пористості, насичення, ефективної потужності перспективних товщ.  Результати представляються у вигляді 3D кубів відповідних властивостей та карт їх розподілу по цільових горизонтах.
Контакты

+380 44 503 3417
+380 44 503 7539

04050, Україна, Київ
Кудрявський узвіз, 7, оф. 920 contact@ubseismic.com