Розробка об’ємних геолого-геофізичних та гідродинамічних моделей


Спеціалісти компанії вирішують широкий спектр задач, пов’язаних з геолого-геофізичним моделюванням, що вирізняється комплексністю підходу та високою функціональністю.

Створення детальних тривимірних геологічних моделей об’єктів, що містять повний спектр відомостей про їх будову та характеристики, є ключовим етапом в загальному циклі геофізичних досліджень.

В процесі побудови моделі здійснюється інтеграція результатів інтерпретації – структурно-тектонічного каркасу, ГДС, результатів прогнозу колекторських властивостей, – в єдину комплексну інтерактивну систему, що є основою для вирішення наступних задач:

1. Детерміністичного та стохастичного поширення петрофізичних характеристик в об’ємі.
2. Виконання широкого спектру операцій геостатистичного аналізу:
• визначення геометрії об’єктів: ефективної потужності, об’єму резервуару тощо;
• підрахунок запасів з застосуванням програмно-математичних засобів.
3. Створення інтерактивної діючої моделі гідродинамічних процесів родовища.
4. Оцінки перспектив та побудова стратегії подальшої розробки.

Побудова гідродинамічних моделей


Гідродинамічне моделювання процесів розробки родовищ є невід’ємною частиною безперервного циклу керівництва розробкою родовищ нафти та газу.
На основі геологічної моделі, фільтраційних характеристик покладу (дані про відносну фазову проникність, капілярні тиски, дані PVT, тощо), бази свердловинних даних (інтервали перфорації, радіус свердловини, пластові тиски, дані про дебіти, коефіцієнти продуктивності, та ін.) будується гідродинамічна модель об’єкту.
На базі 3D гідродинамічної моделі вирішуються наступні задачі:

Процес побудови гідродинамічної моделі охоплює наступні етапи:


Контакты

+380 44 503 3417
+380 44 503 7539

04050, Україна, Київ
Кудрявський узвіз, 7, оф. 920 contact@ubseismic.com