Підрахунок запасів та оцінка ресурсів нафти та газу- комплексний аналіз, систематизація та узагальнення геолого-геофізичної та геолого-промислової інформації;
- стратиграфічне розчленування розрізів свердловин, виділення і кореляція реперних поверхонь та виділення продуктивних горизонтів;
- комплексна інтерпретація матеріалів геофізичних досліджень в свердловинах;
- техніко-економічне обґрунтування коефіцієнтів вилучення ВВ (ТЕО);
- визначення об’єктів підрахунку, обґрунтування підрахункових параметрів і підрахунок запасів ВВ об’ємним методом;
- класифікація підрахованих запасів ВВ за промисловим значенням та ступенем техніко-економічного і геологічного вивчення;
- супровід та захист кінцевого звіту в ДКЗ України;
- імовірнісна оцінка запасів та ресурсів вуглеводнів і оцінка імовірності комерційного успіху за стандартом SPE PRMS.


Контакты

+380 44 503 3417
+380 44 503 7539

04050, Україна, Київ
Кудрявський узвіз, 7, оф. 920 contact@ubseismic.com