ПОСЛУГИ
Проектування та супервізія сейсморозвідувальних робіт

Проектні роботи Створення проектів на проведення польових сейсморозвідувальних робіт, як 2D так і 3D. - рекогносцирування місцевості; - аналіз  геолого-геофізичної інформації; - розрахунок апертури міграції; - вибір методики проведення польових...

Обробка сейсмічних даних

Програмно-технологічна та апаратна база відділу обробки Програмно-технологічна база компанії Ю.БІ.СЕЙСМІК ЮКРЕЙН побудована на основі комплексу Paradigm, що включає пакети Echos 2D/3D та GeoDepth 2D/3D, які в свою чергу дозволяють вирішувати найскладніші геологічні завдання сучасної...

Структурна інтерпретація сейсмічних даних

Створення структурно-тектонічної моделі площі досліджень. На основі комплексу сейсморозвідувальних даних, супутньої геологічної та геофізичної інформації виконуються тривимірні побудови цільових горизонтів, пластів та комплексних геологічних об’єктів, що в ...

Прогнозування літолого-петрофізичних властивостей геологічного середовища

Комплекс інтерпретаційних засобів, спрямований на вивчення будови досліджуваного розрізу шляхом дослідження характеристик зареєстрованого сейсмічного матеріалу, охоплює ряд методик параметричного та сейсмофаціального аналізу. Параметричний аналіз. В основі ...

Прогноз нафтогазоносності територій і комплексів

- аналіз геологічних особливостей будови нафтогазоперспективних об’єктів; - визначення пріоритетних напрямів геологорозвідувальних робіт на площі досліджень; - експрес-оцінка та оцінка нафтогазового потенціалу осадових басейнів, зон, ділянок, або окремих...

Підрахунок запасів та оцінка ресурсів нафти та газу

- комплексний аналіз, систематизація та узагальнення геолого-геофізичної та геолого-промислової інформації; - стратиграфічне розчленування розрізів свердловин, виділення і кореляція реперних поверхонь та виділення продуктивних горизонтів; - комплексна...

Розробка об’ємних геолого-геофізичних та гідродинамічних моделей

Спеціалісти компанії вирішують широкий спектр задач, пов’язаних з геолого-геофізичним моделюванням, що вирізняється комплексністю підходу та високою функціональністю. Створення детальних тривимірних геологічних моделей об’єктів, що містять повний спектр...

Контакты

+380 44 503 3417
+380 44 503 7539

04050, Україна, Київ
Кудрявський узвіз, 7, оф. 920 contact@ubseismic.com