Обробка сейсмічних даних


Програмно-технологічна та апаратна база відділу обробки
Програмно-технологічна база компанії Ю.БІ.СЕЙСМІК ЮКРЕЙН побудована на основі комплексу Paradigm, що включає пакети Echos 2D/3D та GeoDepth 2D/3D, які в свою чергу дозволяють вирішувати найскладніші геологічні завдання сучасної сейсморозвідки.
Використання технології паралельного обчислювання, яка закладена на програмному рівні, значно прискорює процес обробки.
Особливістю комплексу Paradigm є повна сумісність модулів обробки з модулями інтерпретації та прогнозування, що прискорює виконання проекту та зменшує ризики суб’єктивних помилок при передачі даних до наступної стадії виконання проекту.
Апаратний симбіоз персональних робочих станцій, кластерної системи, архівних потужностей та високошвидкісної локальної мережі дозволяє швидко виконувати поставлені завдання та оперативно контролювати результати завдяки паралелізації обчислювального процесу на машинному рівні, особливо при міграційних перетвореннях.
Кластерна система складається з високопродуктивних вузлів (нодів) на сучасній багатопроцесорній архітектурі останнього покоління, які разом з рейд-масивом об’єднані високошвидкісною мережею.
Рейд-масив апаратної бази обробки забезпечує безперервну та надійну роботу в будь-яких позаштатних ситуаціях, які можуть виникнути в процесі експлуатації обчислювального обладнання, а також повну збереженість і доступність (в межах локальної політики безпеки) до проектів та результатів сейсмічної обробки.
 
Обробка сейсмічних даних складається з наступних технологічних етапів:
- сейсмічна томографія (вивчення ВЧР, побудова моделі ЗМШ та розрахунок апріорних статичних поправок);
- коригування апріорних статичних поправок за допомогою унікальної технології RUST;
- пре-процесінг;
- стандартна обробка;
- детальна обробка;
- пост-стек міграційні перетворення;
- побудова та уточнення швидкісних моделей;
- пре-стек міграційні часові та глибинні перетворення.

Сучасна технологія збереження амплітудно-просторової особливості сейсмічного запису застосовується на всіх етапах сейсмічної обробки.

 
Розрахунок апріорних статичних поправок методами сейсмічної томографії
Апріорним статичним поправкам приділяється особлива увага, тому що від них залежить якість і достовірність кінцевого результату сейсмічних побудов.
Точними та правдивими методами вивчення зони малих швидкостей є мікросейсмокаротаж і вибухові сейсмічні профілі.

На площах сейсмічних досліджень, де сітка вибухових сейсмічних профілів і точок МСК сильно розущільнена, або зовсім відсутня, для розрахунку апріорних статичних поправок застосовуються методи томографії верхньої частини розрізу.

 

Послаблення регулярних та нерегулярних хвиль-завад (LIFT-технологія)
Для послаблення регулярних та нерегулярних хвиль-завад та мікросейсмів активно застосовується технологія LIFT.
Для покращення співвідношення сигнал-завада в сейсмограмах спільного пункту збудження технологія LIFT використовується декілька разів.


Розширення роздільної здатності (поверхнево-узгоджена деконволюція)
З метою стабілізування спектрального складу та форми сейсмічного запису, розширення частотного діапазону і компенсації частотної неідентичності поверхневих умов збудження та прийому, в графі обробки використовується особливий вид деконволюції – поверхнево-узгоджена.

Попередньо сейсмічний сигнал поверхнево-узгоджено балансується, що дає надалі можливість виконувати обробку в так званих «відносних» або «істинних» амплітудах без застосування автоматичного регулювання підсилення амплітуд.

 

Балансування частотного спектру по польових сейсмограмах
Використання балансування частотного спектру призводить до збільшення роздільної здатності сейсмічного запису, що дає суттєву перевагу при побудові тонкошарових сейсмічних моделей.

 
Застосування технології RUST (усунення впливу довгоперіодних статичних похибок)
Застосування технології RUST на початкових етапах обробки для корекції апріорних статичних поправок призводить до підвищення точності сейсмічних побудов та зменшенню впливу довгоперіодної статики, яка не компенсується подальшими етапами коригування статичних поправок.

 

Пост-стек і пре-стек міграційні 3D перетворення
Застосування пре-стек часових міграційних перетворень дає змогу отримати більш точні та правдиві сейсмічні побудови на відміну від пост-стек міграційних перетворень.

Виконання пре-стек міграційних перетворень є особливо актуальним для приштокових зон.

 
Глибинно-швидкісні 3D моделі
Застосування глибинних пре-стек міграційних перетворень виводить побудову сейсмічних моделей на якісно новий рівень.

Важливу роль при цьому відіграє побудова глибинно-швидкісної моделі сейсмічного середовища від простої просторової моделі до деталізованої.
На цьому етапі використовуються результати сейсмічної інтерпретації та свердловинні дані, а також є обов'язковим супровід фахівців-інтерпретаторів.


Приклад часової та глибинної пре-стек міграцій (часовий масштаб)

Контакты

+380 44 503 3417
+380 44 503 7539

04050, Україна, Київ
Кудрявський узвіз, 7, оф. 920 contact@ubseismic.com